OEKRAINE EN MASSA BEDROG

__
__
mainstream-mediaIn het nieuws en op internet ziet men weinig of geen samenhangend geheel. Continu komen flarden, reacties en insinuaties voorbij.

Het is niemand te verwijten. Gedurende opleidingen (zelfs Universiteit) komen bepaalde cruciale sleutelthema’s immers nooit aan de orde, en de massa is tegenwoordig nog weinig bereid zich te verdiepen. Mainstream media heeft daarbij eigen belangen, en vele vormen van afleidingen zijn vandaag de dag enorm verdeeld.

De massa wordt weggehouden van verdieping. En velen geloven nog wat media hen voorschotelen.

Oekraïne is op zich geen uniek geval. Veel krachten komen samen en die hebben überhaupt niets te maken met complottheorieën. Die term is feitelijk een dooddoener. Er spelen zaken op de achtergrond die nooit of nauwelijks als samenhangend geheel in het nieuws komen, maar bepalend zijn voor de huidige situatie.

We gaan de volgende zaken verbinden

•  Petrodollar en Westers bankieren.
•  Waarom Westerse expansie en schuld moet.
•  Het totale effect van de credit crash.
•  Bankroet van Oekraïne en waarom.
•  Associatieverdrag EU-Oekraïne.
•  Goudroof met een enorme schuldenberg achterlatend.
•  Natuurlijke afhankelijkheid van Rusland.
•  Schaduwmacht.
•  BRICs versus IMF.
•  Management van mainstream Media.
•  Aanvullende corruptie en sluitstuk (op facebook)

Petrodollar en Westers bankieren

Direct na WWII zouden alle Europese landen hun Goudvoorraden opslaan in de VS, zo werd besloten als onderdeel van het Bretton-Woods-akkoord, 1944. De US dollar werd daarmee de internationale reservemunt, altijd om te ruilen voor goud. Het zou bijdragen aan financieel-economische stabiliteit.

Omstreeks 1970 zaten VS dieper in de schuld dan ooit te voren a.g.v. de oorlogen in Vietnam en Korea. Eveneens was een koude oorlog opgebouwd en ‘the race to the moon’. Al deze zaken slokten miljarden op, maar oorlogsproductie was en is altijd het meest lucratief voor private investeerders.

Tussen 1900-1970 hadden de VS al heimelijk goud van burgers ingenomen en voorraden verkocht. Na WWII kwam het in versnelling ter dekking van enorme kosten van defensie en Nasa. Al sinds 1953 laat de FED geen audits van goudvoorraden meer toe, wat nog altijd aan de orde is.
Angela Merkel vroeg in 2013 goudvoorraden herhaaldelijk terug en eiste een audit. Auditors werden geweigerd en Duitsland zal uiteindelijk in kleine beetjes goud terug krijgen over meerdere decennia. Intussen heeft Duitsland alternatieve plannen gemaakt, maar alle vroegere aanwijzingen dat het meeste goud al lang weg is, werd daarmee duidelijk (eindelijk) bewaarheid.

In 1971 had Nixon in elk geval een enorm probleem. Hij verkondige daarom op Tv dat directe inwisselbaarheid van dollar naar goud opgeschort werd. Het werd echter nooit herroepen. Later bleek het al een duidelijk completer teken aan de wand te zijn.

De US dollar heeft als wereldmunt sinds 1971 daarom geen harde dekking meer, maar Nixon liet het op slinkse wijze open ter herroeping wat dus nooit heeft plaatsgevonden. De US dollar werd daarmee fiat-currency zoals nu ook de Euro.

De Petrodollar ontstond medio 70-er jaren om de US dollar toch overeind te houden aangezien de waarde alleen maar daalde. Bovendien beperkten de OPEC-landen de olietoevoer naar het Westen. Kissinger maakte via de de koningsfamilie Saoed van Saoedi-Arabië daarom een deal dat alle wereldhandel van ‘commodities’ (aardse voorraden) voortaan gedreven moest worden met US dollars. En zo geschiedde. Daarmee werd de US dollar als wereldreserve- en handelsmunt een vastgelast feit aangezien de gehele wereld en zowat alle producten afhankelijk zijn van aardse voorraden.

Saoedi-Arabië werd daarmee ook nòg méér de grote Amerikaanse legerbasis in het Midden-Oosten en een grote nieuwe internationale locatie voor vele westerse banken ter financiering. Uitbreiding van Amerikaanse troepen, opleidingsbases en banken in dit land verliep sinds de deal in een rap tempo. Het is dan ook niet voor niets dat conflicten in deze regio alleen nog maar zouden toenemen en uiteindelijk escaleren.

De dekking van de US dollar kan sinds alleen nog bestaan uit expanderende wereldhandel.
Dat is dan ook de feitelijke intentie van alle zgn. vrijhandelsverdragen.

Het volgende artikel beschrijft het zéér gedetailleerd (lange lezing, Engels):
Economy War and Realism

Voor ingewijden en gestudeerden is dit verhaal niet bepaald onbekend, maar het volgende wordt op geen enkele school of universiteit meegegeven.

Waarom expansie+schuld moet… Snap het giftige systeem

debt_ball_chain_connect_400_clr_8710Dit leert niemand, zelfs niet op Universiteiten. Studenten leren doorgaans iets over werking van financiële ‘hefbomen’ en ‘multiplicatiemodellen’, maar krijgen de echte werking niet mee met activiteiten in of rondom investeringsbanken.
En gelukkig is aanvullend grondige research tegenwoordig mogelijk via het open internet.

Schuld moet:

Geld zoals de Dollar en Euro worden al lang niet meer aangemaakt door de centrale bank (FED/ECB), en ook niet door de landelijke centrale banken zoals DNB. Landen mogen zelf geen elektronisch geld aanmaken. Talloze akkoorden en verdragen hebben dit afgedwongen en dichtgetimmerd. In de VS is dit zo sinds 2001, en voor Europa werd het een keihard feit met het verdrag van Lissabon, 13 dec. 2007.

Aanmaak van elektronisch geld mag sinds alleen nog door de commerciële banken. Alleen zij hebben dat exclusieve recht verkregen, eind 2007 in de gehele Westerse economie. Ook in Australië is de situatie inmiddels niet anders.

Maar elektronische betaalmiddelen vormen inmiddels 98% van de Westerse economie, dus alle macht zit bij de banken.

Het gehele systeem heet: ‘indirecte financiering’. Maar het is een hoax als u het eenmaal begrijpt.

Supereenvoudig uitgelegd werkt het financiële stelsel als volgt:

De ECB/FED hebben uitermate lage rentes sinds 2001 die alleen maar verder zakten tot (nu) 0,05%. Dat klinkt leuk, maar enkel en alleen commerciële banken mogen er van profiteren vanwege hun voornoemd exclusieve recht en alleen voor bepaalde doeleinden.

Stap 1:

Commerciële banken hoeven nog maar minimaal eigen geld in kas te hebben (Bazel-akkoorden).
Daarmee was het ze toegestaan om 0 Euro te laten verzekeren b.v. voor 100 miljoen waarde (letterlijk) via verzekeringsbanken (AIG, etc.), maar alleen als het bedoeld was voor leningen aan landen (staatsleningen ofwel staatsobligaties genoemd), vastgoed (hypotheken, ontwikkelaars en investeerders in kantoren/gebouwen) en voor pensioenen (verklaart dus ook het overschot aan lege kantoren).

Zulke grote bedragen noemt men ‘kapitaal’.

Maar exact op de 3 kapitaal-peilers zijn onze financiële levens gebasseerd:
staatsleningen, vastgoed, pensioenen.
Die 100 miljoen kapitaal noemen we UC (Uitleencapaciteit), gecreëerd dus uit vrijwel niets.

Een commerciële bank kan dus (letterlijk) gratis aan geldwaarde komen als een verzekerde luchtballon. Banken noemen dat een Swap (ruil). In ruil moeten ze een beetje verzekeringspremie betalen aan de verzekeringsbank. Die ruil-overeenkomst geeft elke commerciële bank het recht het bedrag (UC) aan te maken in de computer en er het Euro- of Dollar-teken voor te zetten.
En voila, nieuw geld is aangemaakt uit niets. Het is nog niet in omloop. Dat wordt de volgende stap.

Maar waar betalen ze de verzekeringspremie van? Wel, van de ontvangen rente uit de UC (luchtballon); uit te lenen aan landen (staatsleningen ofwel obligaties genoemd), voor vastgoed en pensioenen.
Dit móet dus uitgeleend worden als volgende stap anders kon voorgaande Swap niet worden overeengekomen, komt nieuw geld (dus schuld) niet in omloop en zou het systeem direct omvallen met alle gevolgen van dien… Daarom: schuld moet.

Stap 2:

De vraag rijst: hoe komt een land eigenlijk aan z’n geld?
Dat is de inderdaad dan die volgende stap: het nieuwe aangemaakt elektronische kapitaal uit niets van de banken in omloop brengen.
Dit gebeurt via (online) veilen van staatsleningen aan de commerciële (investerings)banken zoals Pimco. Elk ministerie van defensie heeft zo’n veilingruimte. Jan-Kees de Jager heeft het ooit op Tv getoond. Daarmee koopt een land letterlijk schuld in kapitale bedragen van de commerciële (investerings)banken zoals Pimco, Goldman Sachs, Citigroup, etc. De te betalen rente wordt bepaald door de rating agencies, gesteund door de banken…

Schuld moet:

Als je nu weet dat de commerciële banken via Swaps gratis (of bijzonder goedkoop) kapitale geldwaarde kunnen aanmaken uit vrijwel niets, en wetende dat een land en centrale banken het verder niet is toegestaan alternatief elektronische geldwaarden aan te maken, en landen dus schuld moeten maken aan commerciële banken tegen hoge rente over een geldwaarde die helemaal niet bestond, er ernstig onvoldoende reserve-goudvoorraad in het Westen bestaat, dan  besef je dat een grote oplichterij is dat wel moe(s)t crashen.

Bijkomend gif:

De Swaps zijn vrij verhandelbaar. Het zijn de zogenaamde ‘derivaten’ waarmee weer andere heimelijke constructies werden en worden opgezet met b.v. Griekenland m.b.v. Deutsche Bank en Goldman Sachs. Door Swaps te kopen (Griekenland), worden schulden als overheid in eén klap bezittingen, maar het is feitelijk verduistering. Toen de EU er achter kwam was het hek van de dam. Goldman Sachs en Deutsche Bank speelden hierin een grote rol, maar de Grieken kregen de schuld. Wonderlijk, eenmaal wetende dat een land verplicht wordt schuld te maken via een bepaald opgelegd systeem.
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ook vele Italiaanse gemeenten kregen dezelfde Swap-producten aangesmeerd.

Elk geval, het gehele (verplichte) systeem kan een land zo totaal bankroet in de schulden steken, dikke winst maken met Swaps en staatsschulden verduisteren.

En dan komt er nog een pistoolschot bij: Rente.

Wetende nu dat geld alleen als een schuldenberg in omloop kan komen, waar is het geld dan om de rente te voldoen?
Nu, dat bestaat ter principale niet en kan alleen worden voldaan door het aangaan van nieuwe schuld. De totale schuldenberg zal moeten groeien om eerdere rente over de al bestaande totale schuldenberg te kunnen voldoen. Wie betaalt die rente? De belastingbetaler.

Bovenstaand uitgelegde gehele systeem (sterk vereenvoudigd) is exact de oorzaak van de financiële crash in 2007-2008.
Regering Obama heeft getracht Swaps te reguleren (Dodd–Frank Wallstreet Reform and Consumer Protection Act), maar banken verzonnen een andere productnaam en zeilen er nog altijd omheen.

Sinds de crash moet de norm voor minimaal eigen geld voor banken omhoog, maar pas in 2019 hoeft dat 7% te zijn (Bazel-III-akkoord) wat nog altijd bedenkelijk laag is. Er was een tijd dat 10% heel normaal was. In China is dat nog altijd 20%.

Het gehele Westerse bancaire systeem zit zo krom en giftig in elkaar, en landen zijn er volledig (gedwongen) afhankelijk van.

Is anno 2014 is iets veranderd aan het systeem? Niets…

Tuurlijk, er wordt handel gedreven tussen landen m.b.v. handels- belastingverdragen, en landen zouden handelsoverschotten kunnen hebben, maar ergens zullen altijd tekorten zijn met voornoemd totale systeem.

Vooral zwakkere landen worden zo altijd in het nauw gedreven, terwijl ze vrijwel (letterlijk) geen stem hebben in het IMF en Wereldbank… Hun stem is afhankelijk van hun BNP, wat als oneerlijk wordt beschouwd. Landen met structurele tekorten en historisch minieme infrastructuur, met wat voor reden dan ook, zijn behoorlijk de pineut. Het bestaande systeem destabiliseert zulke regio’s per definitie.
En daar profiteert de militaire industrie weer rijkelijk van.

van-baalen_2Politici en media hitsen zonodig op, zonder ook maar ooit het systeem te bevragen, maar ze zijn er dan ook (letterlijk) marionetten van het systeem.
Denk aan Verhofstadt en Van Baalen in de Oekraïne tijdens hun bliksembezoek op 21 februari 2014 waarbij ze de menigte op het Maidan-plein in het centrum van Kiev ophitsten met ferme taal…
Smerig duidelijker kan niet…
Het Westen zal alles doen om het systeem van de Petrodollar en Westerse luchtballon-financiering (schuld) in stand te houden, anders stort het in.

Als een land niet is toegestaan anders met het Westen handel te drijven dan met US dollars en geen alternatief geaccepteerd muntsysteem kan of mag opzetten, hoe kan een land dan ooit zelfstandig een welvarende economie opbouwen in voornoemd systeem?

En als klap op de vuurpijl wordt zo’n zwak land ook nog eens gedwongen bij de EU of het IMF te lenen tegen enorme strenge verdragen en regels met uitverkoop van duurzame bezittingen zoals privatisering van natuurlijke energievoorraden, landbouw en infrastructuur, en inname van hun centrale goudreserves. Dat is niet een arm land helpen of ontwikkelen, maar compleet uithollen voor Westers gewin. Zo’n land en haar arme inwoners worden zo per definitie letterlijk slaafs gemaakt met totale destructie van hun eigen middelen van bestaan.
Dit is dan ook de bestaande zware kritiek op met name het IMF dat deze methode continu oplegt (austerity).

Landen zouden kunnen kiezen niet deel te nemen aan het systeem, toch?
Enkele landen doen of deden dat: Libië, Afghanistan, Iran, Irak, Syrië. En Rusland trekt zich al langer terug in de BRICs-constellatie (daarover meer verderop in dit stuk). En zie daar, exact die landen worden altijd beschimpt in de media en geboycot…  Bovendien worden ze op eenzelfde manier gedestabiliseerd, of wordt gedreigd met sancties. Een of andere anti-groep wordt omgekocht om protesten te starten en te destabiliseren. In Syrië blijkt achteraf dat Al-Qaida daarvoor werd ingezet via pro-Westers Qatar. Als dat geen smerigheid is, dan weet ik het niet meer.

Allemaal toeval?
Khadafi was een vreemde vogel en werd in het Westen continu zwart gemaakt, maar was hard bezig een munt in te voeren op basis eigen sterke goudvoorraad en wilde zich onafhankelijk maken van de dollar. Waar kwam al dat goud vandaan? Vooral uit de goudregio’s in Midden-Afrika: Mali….

Grote landen zoals Rusland, China kunnen ontsnappen, omdat ze een alternatief systeem bouwen met tegen-gewicht. Zij kunnen arme landen daarom aternatieve deals bieden, tot grote ontsteltenis van Westerse regeringsleiders. Het is de reden waarom Rusland Oekraïne een soepele regeling kon bieden, weer tot grote ontsteltenis van Westerse politiek. China heeft de grootste goudmijnen ter wereld en voert ook nog eens tonnen per jaar in. En Rusland heeft een gas-monopolie qua export en import-pijplijnen, met name ook uit het Midden-Oosten.
Doorvoer naar Europa vindt plaats via routes zoals Turkije en Oekraïne, en een directe lijn met Duitsland, de laatste geopend door Merkel in 2011.
Het verklaart ook direct de gespannen houding tussen Rusland en GB, Frankrijk, Nederland en waarom Duitsland zich wat meer op de achtergrond houdt.

De VS en het Westen zijn vooral gebaat bij expanderende handel in US dollars. Want des te meer US dollars in omloop (dus schuld), des te meer het Westen kan eisen en kan doen aan eigen gewin. En alleen via die weg kunnen de US dollar en het bestaande (rotte) financiële systeem) nog enigszins overeind blijven.

Het Westen is er dus nietsontziend alles aan gelegen het expansiemodel in leven te houden en zal zonodig, bij stagnatie of bedreiging daarvan, aanwezigheid van NATO uitbreiden, of missies in het leven roepen met handige alternatieve namen. Uiteraard verkondigen politiek en media altijd drogredenen.

Vroeger heette zoiets ‘kolonialisme en imperialisme’… De tijden zijn niet veranderd.
Het is het nog steeds.

Nederland heeft in de (financiële, bancaire, politieke) wereldtop een bepalende (niet te onderschatten) sleutelrol zoals de VS, GB, Duitsland en Frankrijk (schaduw-regeringen, niet democratisch posities die doordraaien vanuit netwerken die het gehele spectrum beschrijven: media functies, politieke functies, internationala bedrijfsleven, universiteiten, goede doelen, groene instellingen, financiële instellingen, etc).
Die komen altijd uit dezelfde hoek: conservatief-liberaal-christelijk-joods-seculier. Die track records zijn tegenwoordig allemaal gemakkelijk op te zoeken en dan ontstaat een niet bepaald democratisch plaatje. Sterker, dat lijkt sterk op een nepocratie en elitairatie. De juiste term daarvoor is ‘oligarchie‘.

Oligarchie heeft niets met olie te maken. Het is een Oudgrieks samengesteld woord voor ‘weinig’ en ‘heersen’. Ofwel heersing door een elite (volgens de definitie van Plato). Een alternatieve term is Plutocratie.

Westerse leiders en media gebruiken graag ‘oligarchie‘. Het is een pure propaganda-term, omdat lezers en kijkers van nieuws de regio’s rondom het Midden-Oosten gemakkelijker associëren met olie/gas en corrupte leiders. Mainstream media stelt die regio altijd zo voor… dus ‘verkoopt’  ‘oligarchie’ beter om de onwetende massa te bewerken.

Is het niet hypocriet en bizar dat leiders van het Westen, de leiders van landen als Rusland, Oekraïne aanduiden als Oligarchen? Onderzoeken we diep de geconcentreerde schaduwmachten in het Westen (de echte Transatlantische machtshebbers achter de gordijnen), dan zijn ze dat letterlijk ook zelf.

Bovenstaand systeem is betrekkelijk eenvoudig uitgelegd.
De volgende artikelen diepen het grondig uit met recente namen, netwerken en data.

Het grote geldbedrog
Modern plofkip bankieren
De grootste zwender van de eeuw

Het totale effect van de credit crash

1367451532_oil_pump_moneyNa de val van de muur kon een enorme dollar-expansie ontstaan, hetgeen de snelle welvaartsgroei in de jaren 90 verklaart.
Maar er waren grenzen aan. Na 9/11 is het opvallend dat de bancaire regelgever FED in de VS direct gekozen heeft voor
extreem lage FED-rente (wederom, enkel te benutten door de commerciële banken t.b.v. exponentieel groeiende staatsschulden,
vastgoed/hypotheken en pensioenen, en voor het systeem zoals hiervoor uitgelegd).

Spotgoedkoop lenen werd zó een feit. Maar aangezien geld niet in omloop kan komen zonder schuld (zoals uitgelegd), is er simpelweg geen ontsnappen aan. De schuldenberg is sinds exponentieel toegenomen.

Schuld moet:

Kort na 2001 werd verlaging van de vereiste bancaire reserveres naar 0% steeds meer toegelaten. De schuldenkraan werd daarmee nog meer dan ooit wagenwijd open gezet. Voor Europa werd zo snel mogelijk eenzelfde systeem opgebouwd via de BIS (waarin ook de FED zit) dat werd afgerond met het verdrag van Lissabon, dec. 2007. De BIS is de Westerse bancaire regelgever, gezeteld in Bazel, Zwitserland (handig).

Ik hoor wel eens mensen simpel zeggen: je hoeft toch niet te lenen?
Die vraag klopt niet. Landen moeten immers lenen anders komt er simpelweg geen nieuw geld/kapitaal in omloop. Interessant is ook het woord ‘investeren’ in politieke betekenis, immers:

Geld = Schuld.

dus:
Investeren = Geld = Schuld.

Als u voorgaand financiële systeem heeft gelezen en begrepen, dan beseft u dat het een gedwongen piramidespel op het hoogste niveau is als zijnde letterlijk een kaartenhuis. Lehman crashte weliswaar als eerste maar het volledige kaartenhuis viel in 2007-2008 met enorme gevolgen tot op de dag van vandaag.

Als u nu beseft dat het gehele systeem aan elkaar hangt met een enorme (verplichte) schuldenberg zonder enig hard fundament, konden effecten niet uitblijven. Verzekeringsbanken (zoals AIG) konden het totale verzekerde kapitaal van getroffen banken niet uitbetalen en vielen evident. Zij konden niet uitbetalen doordat ook verzekeringsbanken bijna geen eigen vermogen meer hoefden te hebben volgens de BIS (hebben dus ook vrijwel geen kasgeld paraat). Het gehele systeem is immers gebouwd rondom enorme schuld en groei van schuld, zonder hard onderpand.

Het totale effect van de val van Lehman Brothers en andere getroffenen en het Westerse financiële systeem heeft grote schade aangericht in Rusland en het economisch zwakke Oekraïne, ongeacht de vermeende corruptie en oligarchie daar. Griekenland heeft het nog enigszins overleefd, maar voor uitermate zwakke landen als Oekraïne, ontstond een onhoudbare situatie.

Bankroet van Oekraïne en waarom

De lokale munt Hryvina (soms geschreven als Gryvnia) was qua waarde vastgeklonken aan de US dollar.
Er mocht niet van af worden geweken.

De gehele infrastructuur in het land is echter minimaal. Het is vooral een land van kleine boeren, tuinders en een rijke elite, met wat industrie. Daar kan men een mening over hebben, maar zo is daar de situatie. Daarbij komt dat met name de ramp van Tjernobyl (in het noorden van Oekraïne) Westerse investeerders in eerste instantie afschrok nadat de muur viel. En de huidige kleine middenklasse kan nu niet het gehele land dragen.

Devaluatie van de Hryvina zou een prima en logische oplossing zijn geweest, maar mocht niet.
De waarde moest hoe dan ook op 8 Hryvina per 1 US$ blijven.

Buitenlandse handelsresereves raakten snel op, omdat het land een open economie heeft. Het is sterk afhankelijk van eigen reserves in US dollars en Rubels. Oekraïne had vóór het associatieverdrag met de EU een centrale bank die nog wel zelf Hryvina’s aanmaakte voor lokale handel. Dit was nog op basis van een daadwerkelijk eigen centrale goudreserve, maar het land is afhankelijk van invoer en uitvoer, dus van reservers in US dollars en Rubels. De totale Oekraïnse centrale goudreserve werd na vorming van interim-regering Yatsenyuk verscheept naar de NY FED (daarover méér verderop in dit stuk).

gastoevoer

De afhankelijkheid van doorvoer-handel was/is groot, werd steeds meer gedreven óm Oekraïne heen. Duitsland opende de ‘Nord Stream Pipeline’ in 2011. In 2012 hield de UEFA nog de kampioenschappen verdeeld over Polen en Oekraïne, maar het waren daadwerkelijk valse beloften en een zoethoudertje van het volk met brood en spelen. Die spelen hebben werkelijk niets anders gebracht dan slechts hogere schulden en eenmalige opdrachten voor vooral Westerse bedrijven.

Handel ging steeds meer om het land heen. Het percentage import oversteeg export in een rap tempo. Overgebleven export richtte zich vooral op Rusland.

Leegvloeiende buitenlandse geldreserves… dan gaat het financieel snel bergaf.
Rating agencies Moody’s en S&P brachten Oekraïne snel naar rating Caa, en CCC.

Dat betekende een regelrechte ramp en totale blokkade van Westers krediet, danwel tegen massa’s condities en hoge rente.

Dat betekent dus dat een land niet aan nieuwe US dollars of Euro’s kan komen voor handel en ontwikkeling, wat zéér cruciaal is voor een land dat grotendeels afhankelijk werd van handel met het Westen. Het land werd daarbij continu aangemoedigd aan te sluiten met het Westerse systeem, en tegelijkertijd wordt het er door geblokkeerd en uitgehold.

Associatieverdrag EU-Oekraïne

Silent_CoupVoor Oekraïne ontstonden twee overlevings-opties:
een deal met de EU of een deal met Rusland.

Een deal met de EU in de vorm van een 1000-pagina tellend ‘Associatieverdrag’ met enorme condities en dat de weg vrij maakt voor een vrijhandelsverdrag.

Jack Lew, Amerikaanse minister van Financiën en voormalig Wallstreet bankier van Citigroup, waar ook Onno Ruding vandaan komt, stelde daarbij dat direct na ondertekening Oekraïne een lening moest aangaan met het IMF.
Dat betekent direct destructieve strenge voorwaarden.

In sommige Oekraïense media werd het Associatieverdrag voorgesteld alsof Oekraïne al dan niet onmiddellijk lid zou worden van de EU. Daar was helemaal geen sprake van. Zelfs in een verre toekomst zou een volwaardig lidmaatschap onmogelijk blijven.

Na ondertekening van het Associatieverdrag (17 juni 2014) blijft de vroegere visumregeling tussen beide partijen geldig. D.w.z. dat Oekraïners, net zoals Russen en andere door de EU ongewensten voor een bezoek of verblijf binnen de EU, moeten blijven voldoen aan de huidige visumverplichtingen.
Maar EU-burgers mogen wél Oekraïne binnen zonder visum.

Wel zou de Europese markt geopend worden voor de Oekraïnse goederen.

Maar er is meer niet verteld:
Alle goederen moeten voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de EU.
Vanzelf wordt dit de doodsteek voor de kleine Oekraïense boeren en tuinders maar ook voor zowat de gehele Oekraïense industrie.
Niet enkel het eindproduct maar ook het hele productieproces van alle geproduceerde goederen van de komkommer tot de elektronica moet aangepast worden aan de Europese normen. Zelfs de spoorwegen zullen moeten worden her-aangelegd. We spreken hier over toch wel 30.000 kilometer.

De totale kost van alle noodzakelijke aanpassingen wordt geschat op 160 miljard US$.
Dit zou moeten gebeuren binnen 4 jaar.

Voor de Oekraïense begroting betekent 160 miljard US$ een niet te dragen last. De EU voorziet geen compensaties zoals de Baltische landen en Polen vroeger wel verkregen, en zoals Bulgarije en Roemenië heden wel krijgen. Ondertekenening van het Associatieverdrag betekent ondanks dat men niet kan spreken over toetreding tot de EU een totaal verlies van de soevereiniteit van Oekraïne.
Het plan voorziet de vorming van een ‘Raad van bestuur’ met de vertegenwoordigers van de EU en Oekraïne waar de Oekraïners in de minderheid zullen vertoeven en zonder vetorecht.
De EU kan aldus alles opleggen wat het wil. De Oekraïners hebben zelfs het recht niet om ‘nee’ te zeggen.

De Oekraïne zou enorm moeten investeren via Europese bedrijven. Maar met welk geld?
Dus kan dit slechts bereikt worden via aangaan van een enorme berg schuld op basis van US dollars, uiteraard volgens dezelfde financiële constructie als hiervoor beschreven. Volgens het Associatieverdrage moet dit verlopen via het IMF.

Wederom: schuld moet anders komt nieuw geld niet in omloop en kan niet worden geïnvesteerd.

Oekraïne wordt zo letterlijk een graaiparadijs voor de Westerse bankiers en investeerders.
Ondertekening van het Associatieverdrag houdt ook in dat Oekraïne verplicht wordt om overal ter wereld aan NAVO-missies deel te nemen. Er bestaat zelfs een clausule om in Oekraïne NAVO-basissen op te richten.

Rusland is niet blind. Dus had (ondanks eveneens harde woorden) een alternatieve deal dat minder moeilijk deed. Rusland deed uiteindelijk de gasprijs omlaag en deed niet moeilijk over de openstaande schuld met Gazprom en kwam met een gunstige bailout ter waarde van 15 miljard US$ zonder al te veel condities.

Maar al jaren was de EU de Oekraïne aan het bewerken.
Eerst legt een rot Westers systeem een land lam en vervolgens lijkt het stikken of slikken met hetzelfde rotte systeem onder valse voorwendselen. Van Baalen deed zelfs uitspraken dat Oekraïne een zak geld zou krijgen van de EU…
Als de EU met een valse zak geld gaat zwaaien en de mensen in de Oekraine valse beloften gaat doen en ze een gouden toekomst belooft, dan kan dat wel eens heel verkeerd aflopen.

Een pro-Russische oppositie ontstond snel…

In november 2013 ontstond in de hoofdstad Kiev een protestbeweging (Maidan-plein-protesten) n.a.v. het niet tekenen van een Associatieverdrag met de EU. De Russisch gezinde president Viktor Yanukovich weigerde het verdrag te tekenen en vluchtte n.a.v. deze protesten naar Rusland. De Maidan-plein-protesten begonnen op 21 november 2013. Het protest groeide uit tot rellen en veel geweld in de winter van 2014.

En Verhofstadt en van Baalen kwamen daar ook nog de boel ophitsen tijdens de Maidan-protesten.

Ondertussen werd in Kiev een nieuwe pro-Westerse interim-regering gevormd, de regering Yatsenyuk,  ex president van de Oekraïnse centrale bank.

In de overwegend Russisch-sprekende delen van Oekraïne braken protesten uit tegen deze nieuwe regering, waarna Rusland het schiereiland Krim bezette.
Op 18 maart 2014 annexeerde Rusland de Krim, ondanks hevig protest van o.m. de VS en EU.

Het overige deel bleef in handen van de nieuwe westerse marionetten-regering Yatsenyuk, hoewel vrijheidsstrijders Donetsk in het Oosten van het land later als onafhankelijk verklaarden en daarvoor vechten. Uiteraard noemt de media dit ‘rebellen’, want is tegen het Westerse systeem.

Op 24 april werd de verdreven Yanukovich in de Financial Times beschuldigt crimimeel te zijn met verduistering van 23 miljard dollar aan kredieten, zonder ook maar enige onderbouwing. Dit is op z’n minst interessant, omdat met name Westerse Swap-techniek via Zwitseland zoiets mogelijk maakt.

Dit is niet bepaald nieuw. Swaps zetten schulden in de boeken direct om naar bezitting en menig land (zoals ook Griekenland en vele Italiaanse gemeenten) maakten daar gebruik van met advies van Westerse banken zoals Goldman Sachs, Deutsche Bank, maar b.v. ook m.b.v. Credit Suisse. Ik praat het niet goed, maar op z’n minst wordt er weer een dubbele moraal aan overgehouden. Voor mij komt dat over als rechtstreekse propaganda, omdat vooralsnog niets is bewezen qua techniek en inhoud. Media kopte met: “Jatsenjoek stal miljarden”.

Waarom zou je überhaupt direct de Financial Times moeten geloven, wetende dat het onderdeel is van Time Warner (zoals CNN, HBO, CW), dat altijd uiterst rechtse ferme republikeinse taal schreeuwt, dus extreem pro-kapitalistisch. Bovendien heeft Time Warner directe banden met de familie Bush dat continu list en bedrog heeft getoond en letterlijk aan de basis staat van onterecht verklaarde oorlogen, en vanaf 2001 letterlijk een totaal uit de hand gelopen financieel systeem mogelijke maakte dat wel moest crashen. Regering Bush maakte het mogelijk door de al ver afgebouwde regulering van Wallstreet helemaal uit te kleden waardoor het letterlijk als een roofdier z’n gang kon gaan met alle gevolgen van dien. Henry Paulson was G.W. Bush’ Minister van Financiën. Letterlijk de grootste en meest bevreesde Wallstreet-haai aller tijden.

Pikant: In Nederland verdwenen in de jaren 80 overigens ook vele miljarden onder financieel ministerschap van Onno Ruding en z’n netwerk in Citigroup. Die man bekleedt nog steeds overal de hoogste posten in de wereld… dubbele moraal…

Cruciaal is ook te weten dat de eerste protesten en destabilisatie begonnen met een door het westen (altijd via de VS) gefinancierde extreem rechtse neo-nazi groeperingen zoals Svoboda die Kiev hebben gedestabliseerd om Yanukovych weg te krijgen. Oekraïne heeft decennia zulke groeperingen gedoogd en het Westen heeft het nu misbruikt voor eigen gewin.

Yanukovych moest afgezet worden zodat een pro-westerse interim-regering kon worden aangesteld.
Die regering heeft op 24 juli 2004 (1 week na de ramp met MH17) ontslag genomen (past ‘mooi’ in het Associatieverdrag), maar besef wel dat de interim-regering bestond uit vertegenwoordigers van de partijen Batkivsjtsjyna en Svoboda(!), en uit vertegenwoordigers van alle demonstranten en partijlozen.

untitled-12

Neo-nazi-partijen zoals Svoboda zijn historisch volop aanwezig in Oekraïne. Inmiddels is bekend dat de VS 5 miljard US$ heeft geïnvesteerd in herrijzing en bewapening van deze extremen. Ze zijn de perfecte instrumenten om een regering omver te werpen als ze niet met het Westen wil meewerken. Dit soort coups zijn via de VS vanaf WWII al zéér vaak gepleegd, zoals Iran, Guatamala, Congo, Dominicaanse Republiek, Zuid-Vietnam, Brazilië, Chili, Libië, Egypte, Syrië, Tunesië…
Ik schrijf bewust ‘via’, omdat  het Transatlantisch gepoliticeerde topnetwerk van internationale kapitale handel, banken en politici de VS-bodem al méér dan een eeuw zwaar politiek misbruiken. Deze topnetwerken komen historisch indringend uit Europa; uit GB, Frankrijk, Duitsland en de Nederlandse sleutelrol daarin is verhoudingsgewijze zéér groot.

Opvallend is dat McCain de leiders van de Oekraïnse oppositie in december 2013 tijdens de Maidan-plein-protesten de hand schudde tijdens zijn bezoek, waaronder Svoboda’s leider sociaal nationalistische (neo-nazi) populistist Oleh Tyahnybok. De symbolen van de bewapende vleugel van die partij doen o.m. denken aan de SS, werkelijk walgelijk. De herrijzing van deze partijen in de Oekraïne en Oleh Tyahnybok kwamen in het nieuws bij de BCC in 2012.

Inmiddels is ook bekend dat de sluipschutters tijdens het Maidan-protest waren ingehuurd door de nieuw te vormen coalitie. Vele slachtoffers zijn gevallen. Dit is gebleken uit het gelekt telefoongesprek van de Estlandse Minister van BuZa, Urmas Paet, aan Hoge vertegenwoordiger voor BuZa en veiligheidsbeleid van de EU, Catherine Ashton (link naar het uitgelekte gesprek). Vanaf minuut 8:20 wordt het volledig duidelijk gemaakt door Paet.

Een centrale rol was o.m. weggelegd voor Victoria Nuland (zionist, neocon), assistent minister van staat voor de EU en Eurazische zaken van het Departement van Amerikaanse Staatszaken. Via het gelekte telefoongesprek waarin zij tijdens de pré coup ‘f*ck the EU’ uitte, gaf zij openlijk de voorkeur aan de centrale bankier van Oekraïne, Yatsenyuk om een interim-regering te vormen na de coup.

De EU/VS hebben via extreme neonazi’s Svoboda duidelijk een coup gepleegd (!!)

Goudroof met een enorme schuldenberg achterlatend

screenshot_392De interim-regering werd gevormd door Yatsenyuk. Wie is hij?
Wel, hij kwam direct van de Oekraïnse centrale bank waar hij President was, de hoogste functie. Kort nadat hij als hoofd van de interim regering is aangesteld op 27 februari 2014, werd de totale goudreserve van 33 ton goud t.w.v. 2 miljard US$ van de Oekraïnse centrale bank overgevlogen naar de NY FED.

De Oekraïne lukt het om op 1 dag in 33 ton te transporteren, terwijl het de FED in 2013 niet lukte méér dan 5 ton aan Merkel te retouren ??

De 33 ton zou als betalen kunnen dienen voor de 5 miljard US$ die de VS spendeerde om het Westers marionetten-regime met neo-nazi’s aan de macht te krijgen. De VS/EU installeerde dus niet voor niets de voormalige centrale bankier als interim-President. En tegelijkertijd wordt de goudvoorraad in de VS opgekrikt, o.m. ter terugbetaling aan Duitsland…(?) Ook dat niet, want Duitsland zou het in kleine beetjes terug krijgen verdeeld over decennia.

Dus het Westen heeft letterlijk het land financieel-economisch gesloopt, om het vervolgens te destabiliseren via koop van neo-nazi’s, rooft dan ook nog eens het laatste beetje wat ze hebben
(relatief kleine goudvoorraad) en smeert een enorme schuld aan van 160 US$ miljard via het IMF.

Een week na MH17 treedt de interim-regering af… Moet die zóveelste goudroof de Petrodollar redden ??

Voor wie het nog niet snapt: FED’s aandeelhouders zijn niet-gepubliceerde private investeerders sinds de oprichting in 1913. In het laatste onderzoek kwamen o.m. naar voren:

Bank of New York, JP Morgan Chase (Rockefeller, JP Morgan),
Deutsche Bank, Wells Fargo,
Citigroup (Blackstone Group, The Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Global Investors, Capital Research and Management).

De FED heeft wéér de zoveelste gelegaliseerde goudroof voor elkaar (!!)

Natuurlijke afhankelijk van Rusland

Krim1Het Oekraïens zit dicht tegen het Russisch, te vergelijken met Nederlands en Duits.

67% Van de bevolking spreekt Oekraïens, maar de meeste mensen spreken ook Russisch. 23% Spreekt het Russisch als moedertaal, vooral in het Oosten en de Krim.

Oekraïne heeft een open economie. De export heeft een totale waarde van US$ 75 miljard en bestaat voor 60% uit grondstoffen zoals chemicaliën, landbouwproducten, hout, mineralen en metalen. Rusland is de belangrijkste handelspartner en 30% van de export gaat hier naar toe.

Oekraïne importeert op zijn beurt weer veel aardgas uit Rusland waarmee ongeveer twee derde van zijn gasbehoefte wordt gedekt. Het land produceert voldoende steenkool om in de eigen behoefte te voorzien, maar de eigen gasreserves worden onvoldoende geëxploiteerd.

Op dat nieuwe ongewonnen gas heeft iedereen (Westen/Rusland) uiteraard een oogje.

Oekraïne verdiende echter veel met de doorvoer van Russisch aardgas naar West-Europa, maar deze inkomsten zijn snel teruggelopen a.g.v. de aanleg van nieuwe pijpleidingen buiten het land om, zoals opening van de ‘Nord Stream Pipeline’ in 2011 (naar Duitsland). Het staatsbedrijf Naftogaz is verantwoordelijk voor de winning van olie en aardgas in het land en ook voor de distributie. Het gasverbruik wordt zwaar gesubsidieerd en de Oekraïnse overheid legt zo’n 1,5% van het BNP op toe.

A.g.v de open economie is het land sterk afhankelijk van buitenlandse reserves en koppeling met de US dollar. Maar de overgebleven handel in het algemeen focust zich sterk op Rusland.

Schaduwmacht

998102_533658876747557_1621734652_nLanden zoals Oekraïne kennen een schaduw-economie die ca. 50% deel uit maakt van het BNP. Oligarchen vormen de ondemocratische elite met sterke invloeden in poltiek, het bankwezen en handel.

Het is echter niet acceptabel zoiets te uiten over landen binnen de EU.

Maar veel anders is het hier niet. Grote internationale private parijen zitten letterlijk overal met een grote vinger in de pap met enorme grijpgrage invloed. Koningshuizen vormen daarin de superlobby, vooral het Nederlandse koningshuis.

Het internationale bedrijfsleven, financiële topfuncties, voorzitters van banken, top-mediafuncties en topfuncties van goede doelen worden volop bezet door hardcore CDA-ers, VVD-ers, PVDA-ers en D66, uiteraard Europees en Transatlantisch georganiseerd. Functies worden continu doorgedraait vanuit dezelfde christen-joods-liberale-seculiere netwerken.

Binnen de EU komen alle industriële krachten / Europese boeren / private groot-lobbies samen in de Europese commissie. En dat is de EU dan ook letterlijk: een economische top van industrieën, banken en privaat groot-kapitaal. Het is letterlijk een ondoorgrondelijke schaduw-macht, maar dat is ook letterlijk de ontstaansgeschiedenis van de EU en die structuur veranderde nooit. Inmiddels is het in staat een compleet land over te nemen via de methode van de ‘stille coup’.

De EU is daarom letterlijk een schaduw-dictatuur van graaiend grootkapitaal om het bestaande systeem in stand te houden waarin schuld en groei moeten zoals eerder toegelicht. Tot een andere conclusie kan men vooralsnog niet komen.

Zo wordt ook in Nederland alles gedaan om grote internationale bedrijven de mogelijkheid te bieden belastingen te omzeilen zonder toevoeging van economische waarde en werkgelegenheid. Regeringen Balkenende zijn op de eerste plaats al verantwoordelijk voor het tekenen van het verdrag van Lissabon, en via Nout Wellink de Bazel-akkoorden (de kromme bankregels die voorgaand verplicht giftige schuldensysteem mogelijk maakt), maar bracht ook de vennootschapsbelasting ver naar beneden.
Het gevolg is dat grote internationale bedrijven in Nederland vele postbus-organisaties opzetten om belastingen te omzeilen. Zij voegen volstrekt geen werkgelegenheid toe en dragen in het geheel niet bij tot welvaart. Sterker, dat systeem houdt enorme werkloosheid in stand en uitholling van welvaart ten fanveure van het private internationale bedrijfsleven.

Wij zijn hier opgegroeid met de gedachte dat hier alles toch netjes is geregeld, en daar zijn het ´boeven´. U kunt die gedachte het beste snel vergeten. Het is hier echt niet anders.
Het enige verschil is dat het hier uitermate geraffineerd is opgebouwd achter de schermen.
We weten niet beter, en mogelijk willen veel mensen het zelfs niet weten.

Politici zitten nooit voor de publieke zaak, ook al zouden burgers dat verwachten. Maar zo werkt het niet. Politici zitten er in eerste instantie (letterlijk) als pion om hun achterban te dienen. Netwerken rondom CDA-VVD-D66-PVDA vormen daarom al decennia-lange eenzelfde soort as. Binnen Europa en in de VS zoeken dezelfde assen elkaar ook steeds overduidelijk op.

Het rotte financiële systeem is één zaak, maar deze artikelen maken u wellicht verder wakker:

Economy War and Realism
Het CDA en hun foute mannen
De elite en de Puppets en de Muppets

BRICs versus IMF

IMF.-Worlds-Predatory-Lender-502-x-376Dat het IMF geen fris clubje is, is geen geheim. De kritiek er op is zelfs fel. Functionarissen komen altijd uit dezelfde internationale sterk gepoliticeerde financiële topnetwerken rondom Wallstreet, Parijs, Frankfurt en Londen.

Het publiek was zich er nauwelijks van bewust omdat ze de gezichten vaak jarenlang in politieke of andere publieke rollen in de media zien. Als de camera’s er niet langer op staan, volgt het publiek ze nauwelijks, omdat ze dan grotendeels uit het nieuws zijn en blijven.

Maar op de achtergrond blijven ze heimelijk daadwerkelijk actief in en voor dezelfde netwerken.

Mensen worden echter duidelijk méér wakker sinds de crash van 2007.

Op het IMF is veel kritiek omdat functionarissen zelf voortkomen uit de rotte internationale financiële systeem van ‘schuld + expansie moet’ met de petrodollar, en vervolgens keiharde voorwaarden stelt aan landen in moeilijkheden via datzelfde giftige financiële systeem. De keiharde voorwaarden zijn direct in het belang van dezelfde topnetwerken van waaruit de functionarissen voortkomen.

Het IMF is daarom eerder een ultiem roofdier dan een daadwerkelijke helpende hand.

Daarbij komt dat deelnemende landen inspraak in het IMF hebben naar grootte van hun BNP wat volstrekt geen correcte situatie is.

Landen zoals Rusland en Brazilië werden door de Westerse systeem-crash hard geraakt. Maar Rusland is groot en heeft eigen veerkracht met de Rubel en export van Gas. China heeft een enorme eigen economie, heeft zelfs de VS overeind gehouden met de aankoop van Amerikaanse staatsobligaties en heeft een eigen financieel systeem dat uitermate strak centraal wordt bewaakt. De Chinese cultuur is er bovendien niet een van macht en hebzucht maar respect en werkelijk dienen. Zo zit het land daadwerkelijk in elkaar.

China heeft daarbij de grootste goudmijnen ter wereld en importeert bovendien veel Goud uit Afrika. Heimelijk bouwt China en enorme goudreserve op ter werkelijke dekking van de eigen munt ‘Yuan’. De nieuwe Chinese president liet het een keer vallen waarna Kerry al direct behoorlijk dreigende taal uitsprak. Sindsdien zwijgt China er over, maar de opbouw van goudreserve gaat jaarlijks gestaag door.

Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika begonnen een samenwerking (BRICs).

De bedoeling is dat deze BRICS_leaders_in_Brazilopkomende landen met elkaar zaken kunnen doen en kunnen ontwikkelen zonder tussenkomst van dollars, de Wereldbank en het IMF, welvaart eerlijk over de wereld willen herverdelen en elkaar zullen ontwikkelen zonder de Wereld Bank (dus buiten Westerse invloed). De enige krtiek is dat ze staan voor wereldvrede, maar mogelijk toch te veel van elkaar zullen verschillen. Maar de ontwikkeling verloopt gestaag en wordt vrijwel altijd uit het nieuws gehouden.

In juli 2014 zei de Gouverneur van de Russisch Centrale Bank, Elvira Nabiullina, dat de BRICs-partners een alternatief system bouwen voor een multilateraal ruilmiddel om zo zaken aan met elkaar kunnen ruilen zonder dollars. De opkomenden landen groeien snel en de US dollar zal volgens hem worden verlaten door de toekomstig belangrijkste economieën. De dollar zal op een dag uitgesloten worden van internationale handel, zo is de intentie ook kennelijk.

Russische ambassadeur Vadim Lukov verklaarde in april 2014 dat de BRICs gebasseerd zal zijn op de eigen munten zoals Rubel en Yuan en het hun alternatieve monetaire wereldhandelssysteem in opbouw ook bedoeld zal zijn om de Euro te redden indien nodig. BRICs is daarme duidelijk een opkomende beweging tegen het systeem van de Petrodollar.

Tijdens het weekeinde van de FIFA WC finale, is door de BRICs besloten daadwerkelijk een eigen ontwikkeling en ruil-alternatief op te zetten, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de US dollar, Wereld Bank en het IMF. Het hoofdkantoor komt in Shanghai en de eerste dependance in Zuid-Afrika.

Tijdens hun 6de topbijeenkomst, tekende de groep op 15 juli 2014 een document om een bedrag ter waarde van US$ 100 miljard te storten in de ‘BRICs Development Bank’, en voor het aanmaken van een ‘Reserve currency pool’ ter waarde van nog eens US$ 100 miljard. China neemt het grootse belang ter waarde van 41 miljard. De groep uitte wederom hun bezorgdheid en teleurstelling over het IMF en non-implementatie van hervormingen dat volgens de groep de legitimiteit, geloofwaardigheid en effectiviteit van het IMF wederom sterk negatief beïnvloedt.

De 1ste President van de ‘BRICs Development Bank’ zal van India komen.

Als potentiële candidaten voor uitbreiding zijn genoemd:
Indonesië, Turkije, Argentinië, Egypte, Iran, Nigeria en Syrië. Een voor een landen waartegen Kerry al ferme dreigende uitspraken deed. Nu begrijpt u de reden.

Zo zie je maar weer dat de Westerse massa wordt verblind door brood en spelen. De BRICs kwam (wederom) volstrekt niet in het nieuws vanwege de finale van het WC voetbal, terwijl het een cruciale ‘game changer’ is voor de nabije toekomst.

Management van mainstream Media

mainstream-mediaTerug naar de opening van dit stuk.

Inmiddels kan worden vastgesteld dat mainstream media in de gehele Westerse wereld hoog geconcentreerd is. De totale som van EU, Australië, VS/Canada kan worden terug herleid naar hooguit een 10-tal eigenaren, inclusief alle radiostations en een enorme berg aan bladen die zij in hun portfolio hebben. Via internet is dit tegenwoordig te researchen, al moeten connecties wel grondig worden doorzocht, wat veel tijd kost. Helaas zijn weinigen daartoe bereid.

Bestaat onafhankelijke pers uit de mainstream eigenlijk nog?

In elk bedrijf werkt het vrij simpel.
De raad van bestuur of commissarissen benoemen een CEO. Vóór de bühne wordt een headhunter ingeschakeld, maar zoals gewoonlijk heeft men al lang een kanidaat uit het eigen netwerk of vriendenkring op het oog. Uiteraard kan dit nooit zo gecommuniceerd worden, maar ik moet het eerste bedrijf nog zien dat het zo niet werkt op de achtergrond.

Zo werkt het eenvoudigweg overal.

De CEO krijgt een strategische opdracht mee en zoekt er een hoofdredacteur bij volgens dezelfde parallelle procedure. Leiding van Staatsmedia wordt opgezet vanuit politieke netwerken, maar we zien b.v. ook dat alles rondom RTL (onderdeel van Bertelsmann) feitelijk geleid wordt door Nederlandse politieke figuren zoals Aart-Jan de Geus (onderdeel van CDA-strategisch beraad) en Onno Ruding, oud bankier Citigroup, ex-minister financiën, ex-IMF en momenteel lid van de uiterst schimmige Trilateral Comission (TLC) zoals ook de Nederlanders Joris Voorhoeve, Hans Weijers en Alexander Rinnooy Kan.
Leden van de TLC moeten altijd hun lidmaatschap publiekelijk ontkennen. Waarom zou dat zijn? Maar alle voornoemde namen kunt researchen, en wederom zult u opkijken van de vele doordaaifuncties en bijfuncties.

En dan gaat het werkelijk zo zijn dat de directie het budget, beleid en programmering kadert.
De hoofdredacteur bepaalt wat gepubliceerd wordt en niet.

Hoeveel ‘press agencies’ zijn er in de wereld?
Eveneens te tellen met twee handen en ze zijn eveneens in private handen. Al het nieuws wordt van daaruit in alle mainstream gekopieerd, letterlijk.

Dit zijn ze:
Bloomberg, CNN, UPI, AP, Reuters, BBC, AAP, DPA, IPS, AFP, ANP, Belga, Gencia Internacional, Xinhua, Interfaks, ITAR-TASS. En daarmee is zowat de gehele wereld gedekt.

Diverse agencies en media beconcurreren elkaar ook nog eens waardoor ze exact hetzelfde brengen in andere kleuren en formats, maar met gelijke strekking.

Daar komt nog bij dat veel journalisten en fotografen freelancer zijn. Hun direct belang is bliksemsnelle verkoop van het materiaal.

En dan de volgende algemene nekslag.
Tegenwoordig gaat nieuws zo snel a.g.v. ‘copy/paste’ dat journalisten geen onderzoek meer doen.
Ze moeten snel scoren.

Dat alles verklaart waarom in korte tijd al het nieuws via verschillende bronnen zowat hetzelfde is en razendsnel identiek de gehele wereld rond gaat zonder al te veel tegen-geluid.
Uiteraard vindt wel filtering plaats op basis van de directieve top en het gevoerde beleid.
Dus in het Westen is nieuws alttijd tegen (b.v.) Rusland.
En Russisch nieuws is altijd tegen het Westen.

China telt 24 Tv-stations, maar allen zijn van CCTV (staats Tv). Nu ben ik veel in China en ik weet dat Chinezen zich er terdege van bewust zijn. Zij geloven nieuws in hun eigen land daarom niet. Maar in het Westen zijn we letterlijk verblind door de illusie dat nieuws (zo lijkt het) uit vele verschillende hoeken komt. En als ze allemaal hetzelfde verkondingen… “tja dan zal er wel een kern van waarheid in zitten”. Ik ken helaas genoeg mensen die zo vanzelf al kort door de bocht denken… Triest, want ze worden letterlijk in een fantasie gehouden…

Bestaat onafhankelijke pers dus eigenlijk nog?

In deze artikelen wordt het in details geduid:

Welcome to the real world
Economy War and Realism

Aanvullende corruptie en sluitstuk

De smerig deals van Shell en Chevron t.a.v. gevonden schaliegas in Donetsk, link met Joe Biden (vice president VS) en Shell’s politieke netwerk, vóór en na de coup, en alle (inmiddels) vastgestelde feiten t.a.v. MH17 en de bewezen continu verdraaiingen door de media, kunt u lezen in het sluitstuk op mijn facebook.

Simpelweg Big business, Goud Roof, biased, politieke rookgordijnen, manipulerend over lijken… en niets anders…

Verzamelde artikels en foto’s over Oekraïne via Amerikaanse mainstream media; kritisch en simpelweg hoe het zit. In dit geval via NSNBC, TIME, GATA, WALLSTREET JOURNAL en THE GUARDIAN.
Klik vooral door.

Facebook.com

Nawoord

Dit stuk was weer heel wat te lezen, maar ik hoop dat u wederom geholpen bent met een realistische kijk op de zaak, in dit geval Oekraïne.

Dit blog is in eerste instantie opgezet om het uiterst giftige financiële systeem te ontmaskeren, waarom de media er altijd over zwijgt en welke destructieve gevolgen het continu teweegbrengt met vernietiging van complete landen ten faveure van de grootgraaiers, al sinds het onstaan. Oekraïne is er weer het zoveelste voorbeeld van.

Ik nodig u vooral van harte uit om het (nog altijd onveranderde) financiële systeem goed te doorgronden via deze blog waarin het zo begrijpelijk als mogelijk wordt uitgelegd. Mensen hebben echt recht om het te beseffen en het goed door te laten dringen wat het systeem de mensheid daadwerkelijk aandoet.

Wie nu nog ooit gelooft in onze politieke leiders en onze media heeft werkelijk een dikke plaat voor het gelaat.

The biggest Scam in history
Link naar het uitgelekte gesprek