NEDERLAND SLAAPT

__
__
Gekakel in de media, een circus in Den Haag over zogenaamde EU-regels met boetes…
Nederland is vorige week vergeten, viert feest… en kritieke sleutelzaken ontgaat het volk totaal.

Lidstaten zijn gehouden aan max. 60% t.o.v. hun Bbp.
Voor de Nederlandse regering komt dit overeen met max. 45% schuld over het totale rijksvermogen.
Zij wordt zo een beperking opgelegd tot max. 428 miljard schuld.
Banken… mogen 98% of zelfs 100% schuld hebben voor staatsleningen en vastgoed,
zie bankregels Basel II.

ING had eind 2011 1270 miljard totaal vermogen waarvan 1230 schuld = 96,9%.
Daarvan is maar 40 miljard eigen vermogen = 3,1%.
ING’s schuld is daarmee bijna 200% schuld t.o.v. het Nederlandse Bbp.

Bron: www.marketwatch.com
Bron: Financieel verslag van het rijk, CBS.

Duitsland
Deutsche Bank heeft een totaal vermogen van 2000 miljard waarvan ca. 1800 miljard schuld.
Sinds de crisis is de balanswaarde gegroeid met 40%!!
Het Duitse Bbp is 2570 miljard. De regering mag dus max. 1542 miljard schuld hebben (60%).
Het Deutsche reichskonto is ca. 3200 miljard;
maar waarom zou de rijksschuld afgekapt worden op 46% (omgerekend)?
Merkel doet dit dan ook niet. De Duitse rijksschuld is 80% van haar Bbp en is geen hot politiek thema.
Deutsche Bank publiceerde vorige week echter cijfers over 2012 Q1: 30% minder resultaat!!
Deze kolossale bank hangt als een ‘bom’ boven Duitsland en Europa.
Bron: Deutsche Finance Report, Eurostat.

België
Dexia heeft de komende jaren miljarden steun nodig.
Een parlementslid lekte dit nadat de gouverneur van de nationale bank (NBB) dit vorige week verzweeg.
Na de run op Dexia in oktober 2011, waardoor deze viel, is ze opgesplitst in een Frans en Belgisch deel als redding. Beide regeringen staan sinds voor hun deel voor miljarden garant en zijn sinds eigenaar.
Luc Coene werd in oktober 2011 gouverneur van de Nationale Bank NBB op advies van Guy Verhofstadt.
Na de splitsing en nationalisatie is Dexia België een aparte gezette afvalbak van insolvabele Griekse, Italiaanse en Spaanse leningen en gemeenteleningen.
Dexia heeft de status van Bad Bank, drukt zwaar op de rijksbegroting en kan nooit meer solvabel worden. Ze kan de hele staat voor 154 miljard meesleuren.
Verzwegen door Luc Coene, gouverneur van de NBB.
De regering verklaart te zijn opgelicht door de NBB vanwege achterhouden van informatie dat Dexia een bodemloze put is.
Het Belgische parlement is sinds vorige week in rep en roer en is de schok nog niet te boven.
Als het Belgische Dexia deel valt is België failliet.
De ECB wil niks doen en de EU blijft stil. Frankrijk doet niks vanwege verkiezingen.
De media buiten België zeggen er niks over.
Maar het dossier zal als eerste op Hollande z’n desk vallen.
De enige uitweg voor België/Dexia lijkt een CDS, credit default swap (een product van Goldman Sachs).
De Belgische schatkist betaalt voor deze Bad Bank dan een jaarlijkse verzekeringspremie van miljarden aan Goldman Sachs om de 154 miljard te verzekeren tegen bankroet. En wie betaalt die premie elk jaar? De belastingbetaler…
Ook deze bank hangt als een ‘bom’ boven België en Europa.
Met dank aan Guy Verhofstadt!!
Bron: VRT, De Standaard.

Nederland
Rabobank heeft aangekondigd Robeco te moeten verkopen om solvabel te blijven.
De Frieschland Bank draait miljoenenverliezen, is onderdeel van Rabo en moet wellicht in de uitverkoop.
Deutsche Bank en JP Morgan gaan de deal doen.
De ABN heeft in het derde kwartaal 2011 de winst geheel zien verdampen door een grote afboeking op Griekse leningen. De bank boekte 500 miljoen euro af op Griekse bedrijfsleningen.
ABN, in handen van de staat, boekte een nettoverlies van 54 miljoen euro in het derde kwartaal 2011.
In dezelfde periode een jaar eerder was het resultaat nog een winst van 341 miljoen.
Afgelopen februari bereikten internationale banken, na maanden van onderhandelingen, een akkoord met Griekenland over het kwijtschelden van een groot deel van de Griekse staatsschuld: een bedrag van meer dan 100 miljard euro.
Toen pas ontdekte ABN Amro dat zijn leningen aan de staatsbedrijven ook vielen onder die grote herstructurering van de Griekse schuld.
Het nieuws in Nederland vermeldde dat Zalm weigerde het kwijt te schelden, maar ABN heeft verlies meteen in de boeken opgenomen met een waarde van 880 miljoen euro.
Zalm blijft beweren er alles aan te doen om het geld binnen te houden.
Het laatste is pure onzin en onmogelijk.
Bron: NOS

Essentie

De schuldeisen die de EU oplegt aan de lidstaten legt zij niet op aan banken!!
In plaats daarvan heeft de EU aan haar lidstaten destructieve regels opgelegd.
met Guy van Hofstadt momenteel en eerder Zalm als topverkopers.

Banken aan de andere kant mogen echter ongebreideld groeien qua schuld.
Voor elke 8 Euro bezit (maar 4 Euro was gangbaar en toegestaan i.v.m. een speciale kortingsregel), mag ze 100 Euro uitlenen.
Voor staatsleningen, hypotheken en pensioenfondsen hoeven ze maar 2 of zelfs 0 Euro eigen vermogen te hebben. En als een bank valt trekt ze een hele staat mee.
En waar zitten de problemen? Juist, staatsleningen, hypotheken en pensioenfondsen !

Lidstaten: Voor elke 55 Euro bezit mag ze echter maar 45-46 Euro lenen.
Bedrijf en particulier: worden onderworpen aan nog strakkere regimes.

Banken zoals ING en Deutsche Bank zijn te groot en slokken publiek grootkapitaal op:
ze behoren opgedeeld te worden zoals ze dat ook moest direct na WWII.
Het Eigen Vermogen van die kleinere banken zou tenminste 50% moeten zijn.

De EU is enkel een spel der grootbanken.
In 1954 vond een transatlantisch overleg plaats. David Rockefeller en Bernhard van Lippe-Biesterfeld waren de initators. Dit leidde tot de oprichting van de EEG in 1957.
Na WWII werd de machtige Deutsche Bank opgedeeld in 10 regionale banken, omdat het o.a. de NSDAP, IG Farben en zelfs de Gestapo had gefinancierd. Een jaar na oprichting van de EEG was het deze bank wederom toegestaan te fuseren en grootkapitaalspel te herstarten.
In 1980 werden alle na WWII opgedeelde delen van de oude Deutsche Bank, die via fusies met de nieuwe aquisities waren samengevoegd, omgenoemd naar Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank is zo wederom de mastodont die nodig is voor de seculiere Duits-Joodse neoliberale banktraditie.
(de grondleggers van Deutsche bank waren Pruisisch-Joodse seculiere liberale politicus-bankier Ludwig Bamberger en Duits-Joodse ondernemer-bankier Gottlieb Adelbert Delbrück).

WAKKER WORDEN NEDERLAND, U WORDT OPGELICHT

In Duitsland wordt er op TV openlijk over gesproken.
Op de VRT praat men openlijk over de liberale oplichting.

Nederland kabbelt lekker gezellig door zoals dat circus vorige week en het oranjeriepartijtje.
Ze wordt volledig van cruciaal nieuws onthouden.